Wiosenna naWAŁnica

Juras GOŚĆ 13-04-09 1:33

[size=18]Zapraszam na I PIESZY RAJD NA ORIENTACJĘ pn. „[color=green]Wiosenna na[/color][color=brown]WAŁ[/color][color=green]nica[/color]” !!![/size]
K I E D Y :   25 kwietnia 2009 (sobota) G D Z I E :TUCZNO - (woj. zachodniopomorskie, pow. wałecki), w odległości około 130 km od Szczecina (autem).Baza rajdu: Gościniec Dobrawa, Tuczno, ul. Mickiewicza 8. P R O G R A M __  I M P R E Z Y :w godz. 9:00-10:00 – zgłoszenie przybycia w bazie rajdu. Potwierdzenie noclegu.godz. 10:00 - spotkanie organizacyjne – odprawa przed rajdem.od godz. 10:15 – startowanie Uczestników/Zespołów rajdu.wieczorem, ok. godz. 20:00 – ognisko, dziczyzna, ogłoszenie zwycięzców rajdu, rozdanie nagród, itp.godz. 21:00 do "upadłego" - dyskoteka z DJ. Wstęp wolny. I N F O R M A C J E __ O R G A N I Z A C Y J N E :1. „[color=green]Wiosenna na[/color][color=brown]WAŁ[/color][color=green]nica[/color]” to impreza rekreacyjno-sportowa z rodzaju InO (impreza na orientację) - PIESZY RAJD NA ORIENTACJĘ O CHARAKTERZE TURYSTYCZNO-HISTORYCZNYM.Rajd organizujemy w zach. części Pojezierza Wałeckiego, na obrzeżach Drawieńskiego Parku Narodowego. Tych, co lubią las i wodę, ciszę i świergot ptaków, kontakt z naturą i piękne widoki, zachwyci krajobraz tego obszaru. Podziwiać można atrakcyjną rzeźbę terenu, ukształtowanie linii brzegowej i kolor wód śródleśnych jezior, stare drzewa, głazy narzutowe, cenne gatunki roślin i zwierząt oraz wiele innych walorów dzikiej przyrody, a także zabytkowe miejsca.Dodatkową atrakcją będzie niewątpliwie akcent militarny. Na tym terenie do dziś co chwilę spotykamy pozostałości WAŁU POMORSKIEGO. Grupa Rekonstrukcyjna z Wałcza pomoże nam przenieść się do czasów II wojny światowej - w lesie czaić się będą żołnierze armii niemieckiej i rosyjskiej, pod bronią, zaś po drodze będziemy mogli zostać złapani przez partyzantów lub szalony zmotoryzowany patrol ze zbuntowanego oddziału Armii Czerwonej.Natomiast wieczorem, po rajdzie - wspólne ognisko i gościńcowa dyskoteka.
2. Zasady rajdu, informacje organizacyjne i in. opisane są szczegółowo w REGULAMINIE RAJDU (do pobrania na stronie: [url=[LINK] rajdu Wiosenna naWAŁnica, turystyka i przygoda  - tam na dole strony[/url])
3. KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ (także do pobrania na stronie: [url=[LINK] Zgłoszeniowa rajdu Wiosenna naWAŁnica, turystyka i przygoda  - tam na dole strony[/url])należy wypełnioną wysłać drogą mailową lub pocztą tradycyjną (adresy podane w Karcie). Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie będą przyjmowane do dn. 21 kwietnia włącznie. Po upływie tego terminu tylko warunkowo, w zależności od możliwości oraz ilości zgłoszeń.
4. Organizatorami Rajdu są: [url=[LINK] Podróżników Arsoba Travel[/url] oraz Gościniec Dobrawa w Tucznie, przy wsparciu Grupy Rekonstrukcyjnej Wałcz. Udział w rajdzie kosztuje 30 zł. Jest to opłata za czynności organizacyjne i materiały, związane z przygotowaniem trasy, mapy, punktów kontrolnych i in., oraz dla historycznej grupy rekonstrukcyjnej, paliwo, amunicję. W tej kwocie każdy Uczestnik będzie miał także zapewnione: ciepłe napoje oraz wojskowe racje żywnościowe w punktach kontrolnych „Bunkier”, wieczorem po rajdzie wspólne ognisko, a na nim gorąca strawa z dziczyzny, piwo lub zimny napój, także wieczorem dyskoteka z DJ w Gościńcu. Uczestnicy sami pokrywają koszty: przyjazdu do Tuczna i powrotu, noclegu i dodatkowego wyżywienia oraz napoi.Wróć do tematów

Adres tej witryny: https://miroslawiec.istrefa.com

istrefa gmina Mirosławiec | istrefa powiat wałecki | istrefa zachodniopomorskie | istrefa Polska

Mirosławiec - miasto, gmina miejsko-wiejska, powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie - portal lokalny
Kod pocztowy: 78-650


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem